Objektif

  • Membentuk masyarakat Malaysia yang berkeyakinan diri, matang, kukuh nilai moral dan berjiwa patriotik;
  • Menggalakkan persekitaran politik yang lebih kondusif bagi mendorong pencapaian proses integrasi nasional;
  • Menyedia dan memastikan penyebaran maklumat yang sistematik melalui media konvensional (perhubungan bersemuka, cetak dan elektronik) serta media sosial;
  • Melaksanakan pelbagai program dengan memberi penerangan kepada rakyat mengenai dasar-dasar Kerajaan dan isu-isu semasa;
  • Menyediakan dan menganalisis laporan sosiopolitik, ekonomi, budaya dan agama;
  • Menjalankan Kajian Pendapat Awam bagi mendapatkan reaksi masyarakat mengenai dasar-dasar Kerajaan dan isu-isu semasa; dan
  • Menjalankan Kajian Sikap pola pengundi di KAPAR / KADUN serta lain-lain kajian yang diarahkan oleh pengurusan tertinggi KKMM dan kepimpinan tertinggi Kerajaan dari semasa ke semasa.

 

TOP

Opsyen Kebolehcapaian

(Accessibility Options)
Warna Fon
Atau Pilih:
Saiz Fon
A- A A+

.