Objektif

  • Membentuk masyarakat Malaysia yang berkeyakinan diri, matang, kukuh nilai moral dan berjiwa patriotik;

  • Menggalakkan persekitaran politik yang lebih kondusif bagi mendorong proses integrasi nasional tercapai;

  • Menyedia dan memastikan penyebaran maklumat yang sistematik melalui media konvensional (perhubungan

TOP

Opsyen Kebolehcapaian

(Accessibility Options)
Warna Fon
Atau Pilih:
Saiz Fon
A- A A+

.