Pencapaian Piagam Pelanggan

 1. Penyaluran Laporan Harian Isu Utama (LHIU) kepada Bahagian Komunikasi Strategik (BKS) setiap hari kepada YB Menteri setiap minggu tanpa gagal.
  1. Laporan Harian Isu Utama (LHIU).
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Mac 2000 3300 165 %
   April - Jun  2000 2200  110 % 
   Julai - September  2000  1800 90 %
   Oktober- Disember      
   Jumlah 6000 7300 122 %
  2. Penyediaan bahan penerbitan  berkala
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Mac 2000 2500 125 %
   April - Jun  2000  2400 120 % 
   Julai - September  2000  1600  80 %
   Oktober- Disember      
   Jumlah 6000 6500 108 %
  3. Penerbitan artikel dalam media konvensional dan media baru sekurang-kurangnya 200 tajuk isu-isu semasa setahun dengan berkesan dan tepat pada masanya (timely)
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Mac 50 60 120 %
   April - Jun  50 49 98 % 
   Julai - September 50  48 96 % 
   Oktober- Disember      
   Jumlah 150 157 105 %
  4. Menyedia dan memberikan latihan serta khidmat kepakaran komunikasi (communication skills) kepada agen dua kali setahun
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Jun  1  100 %
   Jun - Disember  1 200 %
   Jumlah  2 3 150 %

 1. Penyaluran Laporan Harian Isu Utama (LHIU) kepada Bahagian Komunikasi Strategik (BKS) setiap hari kepada YB Menteri setiap minggu tanpa gagal.
  1. Laporan Harian Isu Utama (LHIU).
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Mac 2000 3000 155 %
   April - Jun 2000 2500 125 %
   Julai - September 2000 2800 140 %
   Oktober- Disember 2000 0 0 %
   Jumlah 8,000 8300 104 %
  2. Penyediaan bahan penerbitan  berkala
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Mac 2000 2500 125 %
   April - Jun 2000 2018 101 %
   Julai - September 2000 2211 111 %
   Oktober- Disember 2000 0 0 %
   Jumlah 8,000 6729 84 %
  3. Penerbitan artikel dalam media konvensional dan media baru sekurang-kurangnya 200 tajuk isu-isu semasa setahun dengan berkesan dan tepat pada masanya (timely)
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Mac 50 60 120 %
   April - Jun 50 55 110 %
   Julai - September 50 50 100 %
   Oktober- Disember 50 0 0 %
   Jumlah 200 165 83 %
  4. Menyedia dan memberikan latihan serta khidmat kepakaran komunikasi (communication skills) kepada agen dua kali setahun
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Jun 1 1 100 %
   Jun - Disember 1 0 0 %
   Jumlah 2 1 50 %

 1. Penyaluran Laporan Harian Isu Utama (LHIU) kepada Bahagian Pengurusan Dan Analisis Maklumat (BPAM) setiap hari kepada YB Menteri setiap minggu tanpa gagal.
  1. Laporan Harian Isu Utama (LHIU).
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Mac 2000 3000 150 %
   April - Jun 2000 2500 125 %
   Julai - September 2000 2800 140 %
   Oktober- Disember 2000 0 0 %
   Jumlah 8,000 8300 104 %
  2. Penyediaan bahan penerbitan  berkala
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Mac 2000 2500 125 %
   April - Jun 2000 2018 101 %
   Julai - September 2000 2211 111 %
   Oktober- Disember 2000 0 0 %
   Jumlah 8,000 6729 84 %
  3. Penerbitan artikel dalam media konvensional dan media baru sekurang-kurangnya 200 tajuk isu-isu semasa setahun dengan berkesan dan tepat pada masanya (timely)
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Mac 50 60 120 %
   April - Jun 50 55 110 %
   Julai - September 50 50 100 %
   Oktober- Disember 50 0 0 %
   Jumlah 200 165 83 %
  4. Menyedia dan memberikan latihan serta khidmat kepakaran komunikasi (communication skills) kepada agen dua kali setahun
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Jun 1 1 100 %
   Jun - Disember 1 0 0 %
   Jumlah 2 1 50 %

 1. Penyaluran Laporan Harian Isu Utama (LHIU) kepada Bahagian Pengurusan Dan Analisis Maklumat (BPAM) setiap hari kepada YB Menteri setiap minggu tanpa gagal. 
  1. Laporan Harian Isu Utama (LHIU).
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Mac 2000 3500 175 %
   April - Jun 2000 3800 140 %
   Julai - September 2000 2100 105 %
   Oktober- Disember 2000 2000 100 %
   Jumlah 8,000 10,400 130 %
  2. Penyediaan bahan penerbitan  berkala
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Mac 2000 3000 150 %
   April - Jun 2000 3000 150 %
   Julai - September 2000 2000 100 %
   Oktober- Disember 2000 2000 100 %
   Jumlah 8,000 10,000 125 %
  3. Penerbitan artikel dalam media konvensional dan media baru sekurang-kurangnya 200 tajuk isu-isu semasa setahun dengan berkesan dan tepat pada masanya (timely)
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Mac 50 70 140 %
   April - Jun 50 80 160 %
   Julai - September 50 60 120 %
   Oktober- Disember 50 55 110 %
   Jumlah 200 265 132.5 %
  4. Menyedia dan memberikan latihan serta khidmat kepakaran komunikasi (communication skills) kepada agen dua kali setahun
   Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
   Januari - Jun 1 1 100 %
   Jun - Disember 1 2 200 %
   Jumlah 2 3 150 %
 
Penyaluran Laporan Harian Isu Utama (LHIU) kepada Bahagian Pengurusan Dan Analisis Maklumat (BPAM) setiap hari kepada YB Menteri setiap minggu tanpa gagal. 
 1. Laporan Harian Isu Utama (LHIU).
  Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
  Januari - Mac 2000 3800 190 %
  April - Jun 2000 2900 145 %
  Julai - September 2000 4500 225 %
  Oktober- Disember 2000 4800 100 %
  Jumlah 8,000 16,000 200 %
 2. Penyediaan bahan penerbitan  berkala.
  Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
  Januari - Mac 1000 3000 300 %
  April - Jun 1000 1500 150 %
  Julai - September 1000 2000 200 %
  Oktober- Disember 1000 2000 200 %
  Jumlah 4,000 8,500 212.5 %
 3. Penerbitan artikel dalam media konvensional dan media baru sekurang-kurangnya 200 tajuk isu-isu semasa setahun dengan berkesan dan tepat pada masanya (timely).
  Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
  Januari - Mac 50 80 160 %
  April - Jun 50 75 150 %
  Julai - September 50 130 260 %
  Oktober- Disember 50 60 120 %
  Jumlah 200 345 172.5 %
 4. Menyedia dan memberikan latihan serta khidmat kepakaran komunikasi (communication skills) kepada agen dua kali setahun.
  Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
  Januari - Jun 1 1 100 %
  Jun - Disember 1 2 200 %
  Jumlah 2 3 150 %
 
Penyaluran Laporan Harian Isu Utama (LHIU) kepada Bahagian Pengurusan Dan Analisis Maklumat (BPAM) setiap hari kepada YB Menteri setiap minggu tanpa gagal. 
 1. Laporan Harian Isu Utama (LHIU).
 2. Laporan Politik Bulanan.
  Sukuan Tahun LHIU/LPB Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
  Suku tahun ke 4 i. LHIU ii. LPB 126,989 6,612 647 % 69 %
  Jumlah i. LHIU ii. LPB 126,989 6,612 647 % 69 %
 3. Penyediaan bahan penerbitan berkala.
  Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
  Suku tahun ke 4 6,000 584,700 9745 %
  Jumlah 6,000 584,700 9745 %
 4. Penerbitan artikel dalam media konvensional dan media baru sekurang-kurangnya 200 tajuk isu-isu semasa setahun dengan berkesan dan tepat pada masanya (timely).
  Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
  Suku tahun ke 4 600 4,800 800 %
  Jumlah 600 4,800 800 %
 5. Menyedia dan memberikan latihan serta khidmat kepakaran komunikasi (communication skills) kepada agen dua kali setahun.
  Sukuan Tahun Perkhidmatan Sasaran Perkhidmatan Yang Dicapai Peratusan Pencapaian
  Suku tahun ke 4 2 4 200 %
  Jumlah 2 4 200 %
 

 

TOP

Opsyen Kebolehcapaian

(Accessibility Options)
Warna Fon
Atau Pilih:
Saiz Fon
A- A A+

.