Visi, Misi, Moto

VISI

Menjadi Jabatan yang unggul dalam meneraju transformasi ke arah mempertingkatkan kesedaran, kefahaman dan keyakinan rakyat terhadap Kerajaan melalui Gagasan 1Malaysia “Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan” berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

MISI

  • Memperkukuhkan kestabilan politik dan keselamatan negara dengan mendapatkan sokongan rakyat terhadap Kerajaan semasa;
  • Mendorong dan memimpin pendapat rakyat (leading public opinions) terhadap Kerajaan melalui pendekatan komunikasi bersepadu;
  • Menjadi perantara hubungan timbal balik (reciprocity) di antara Kerajaan dengan rakyat Malaysia dalam dan luar negara; dan
  • Meningkatkan perpaduan serta keharmonian rakyat berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara

MOTO

"Memimpin Pendapat Rakyat" (Leading Public Opinions) ke arah menyokong Kerajaan melalui gagasan 1Malaysia.

TOP

Opsyen Kebolehcapaian

(Accessibility Options)
Warna Fon
Atau Pilih:
Saiz Fon
A- A A+

.