Visi, Misi, Moto

VISI

Menjadi Jabatan yang unggul dalam mempertingkatkan kesedaran, kefahaman dan keyakinan rakyat terhadap Kerajaan melalui gagasan 1Malaysia berteraskan prinsip Rukun Negara.

MISI

  • Memperkukuhkan kestabilan politik negara dengan mendapatkan sokongan rakyat terhadap Kerajaan melalui gagasan 1Malaysia;

  • Mendorong dan memimpin pendapat positif rakyat (leading public opinions) terhadap Kerajaan melalui pendekatan bersepadu;

  • Menjadi perantara hubungan timbalbalik (reciprocity) di antara Kerajaan dan rakyat Malaysia dalam dan luar negeri; dan

  • Meningkatkan perpaduan dan keharmonian rakyat berteraskan Rukun Negara.

MOTO

"Memimpin Pendapat Rakyat" (Leading Public Opinions) ke arah menyokong Kerajaan melalui gagasan 1Malaysia.

TOP

Opsyen Kebolehcapaian

(Accessibility Options)
Warna Fon
Atau Pilih:
Saiz Fon
A- A A+

.