Work Ethics

  • Bekerja untuk kepentingan agama, bangsa dan negara

  • Berpegang teguh kepada nilai - nilai murni

  • Berilmu, proaktif, kreatif dan inovatif

  • Akauntabiliti, integriti dan kolektif; dan

  • Berketerampilan, berdisiplin dan profesional.

TOP

Opsyen Kebolehcapaian

(Accessibility Options)
Warna Fon
Atau Pilih:
Saiz Fon
A- A A+

.