Function of Agency

 • Penyediaan maklumat dan analisis politik;

 • Pengurus maklumat dan persepsi;

 • Pemudah cara bagi parti siasah dan Pertubuhan Bukan Kerajaan;

 • Memperjelas dan mendidik golongan sasar terhadap dasar-dasar Kerajaan dan isu-isu semasa;

 • Mengekalkan kestabilan politik dan perpaduan rakyat;

 • Menyediakan pelaporan isu-isu semasa di peringkat Daerah dan Negeri;

 • Menjelaskan isu-isu semasa dan dasar-dasar Kerajaan secara interaktif dengan khalayak melalui komunikasi bersemuka, penyebaran maklumat di media sosial serta penyediaan bahan penerbitan dan edaran; dan

 • Melaksanakan program-program yang bertujuan mendidik pemikiran rakyat untuk melahirkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu serta memahami dasar-dasar Kerajaan.

   

   

TOP

Opsyen Kebolehcapaian

(Accessibility Options)
Warna Fon
Atau Pilih:
Saiz Fon
A- A A+

.