Overview

  • Yang Di Pertuan Agong semasa titah ucapan perasmian pembukaan parlimen penggal pertama selepas Pilihan Raya 1958, memperkenankan penubuhan Bahagian Hal Ehwal Khas (BHEK);

  • Tujuan asal penubuhan BHEK adalah untuk memelihara dan mempertahankan kestabilan politik, agama dan Kerajaan;

  • Bahagian Hal Ehwal Khas (BHEK) di bawah Jabatan Perkhidmatan Penerangan Malaysia diitubuhkan pada 11 Mei 1960;

  • Pada akhir 1960, BHEK ditukarkan kepada Cawangan Hal Ehwal Khas (CHEK) dan masih di bawah Jabatan Perkhidmatan Penerangan;

  • 15 Mac 2000, Mesyuarat Jemaah Menteri meluluskan penubuhan Jabatan baru di bawah Kementerian Penerangan Malaysia dengan menaikkan taraf CHEK sebagai Jabatan Hal Ehwal Khas (JHEK);

  • JHEK merupakan sebuah Jabatan tersendiri yang merancang dan merangka strategi berkesan untuk mendidik rakyat dari pelbagai kaum supaya memahami dan menghayati semangat kenegaraan dan kebangsaan serta menerapkan nilai-nilai murni, progresif dan maju bersesuaian dengan arus pembangunan sosio-politik dan agama;

  • Pada 2004, singkatan JHEK ditukar kepada JASA (Jabatan Siasah Dan Agama); dan

  • Mulai 2004, kekal sebagai Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA)

TOP

Opsyen Kebolehcapaian

(Accessibility Options)
Warna Fon
Atau Pilih:
Saiz Fon
A- A A+

.