Objective

  • Membentuk masyarakat Malaysia yang berkeyakinan diri, matang, kukuh nilai moral dan berjiwa patriotik;

  • Menggalakkan persekitaran politik yang lebih kondusif bagi mendorong pencapaian proses integrasi nasional;

  • Menyedia dan memastikan penyebaran maklumat yang sistematik melalui media konvensional (perhubungan bersemuka, cetak dan elektronik) serta media sosial;

  • Melaksanakan pelbagai program dengan memberi penerangan kepada rakyat mengenai dasar-dasar Kerajaan dan isu-isu semasa;

  • Menyediakan dan menganalisis laporan sosiopolitik, ekonomi, budaya dan agama;

  • Menjalankan Kajian Pendapat Awam bagi mendapatkan reaksi masyarakat mengenai dasar-dasar Kerajaan dan isu-isu semasa; dan

  • Menjalankan Kajian Sikap pola pengundi di peringkat Daerah dan Negeri serta lain-lain kajian yang diarahkan oleh pengurusan tertinggi Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM) dan kepimpinan tertinggi Kerajaan dari semasa ke semasa.

 

TOP

Opsyen Kebolehcapaian

(Accessibility Options)
Warna Fon
Atau Pilih:
Saiz Fon
A- A A+

.