Client Charter

Kami bertekad untuk memberi perkhidmatan yang terbaik dengan memahami, menghayati dan melaksanakan Falsafah dan Dasar Negara melalui:-

  • Penyaluran Laporan Harian Isu Utama (LHIU) kepada Bahagian Komunikasi Strategik (BKS), Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) setiap hari;

  • Menyediakan Laporan Isu Harian dan Isu Mingguan bagi Mesyuarat Komunikasi Strategik Jabatan (setiap Isnin) untuk disalurkan kepada Mesyuarat Komunikasi Strategik peringkat Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) pada setiap Selasa;

  • Penyediaan bahan penerbitan Buku/CD/VCD/Risalah/Kajian Penyelidikan mengenai isu-isu semasa dan dasar-dasar Kerajaan untuk disebarluaskan kepada masyarakat di peringkat akar umbi;

  • Penerbitan artikel dalam media konvensional dan media sosial sekurang-kurangnya 200 tajuk isu-isu semasa setahun dengan berkesan dan tepat pada masanya; dan

  • Menyedia dan memberikan latihan serta khidmat kepakaran komunikasi (communication skills) kepada kumpulan sasar sekurang-kurangnya 20 kali setahun.

TOP

Opsyen Kebolehcapaian

(Accessibility Options)
Warna Fon
Atau Pilih:
Saiz Fon
A- A A+

.