Motto, Mission and Vision

VISI

  • Menjadi Jabatan yang unggul dalam meneraju transformasi ke arah mempertingkatkan kesedaran, kefahaman dan keyakinan rakyat terhadap Kerajaan berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

MISI

  • Memperkukuhkan kestabilan politik dan keselamatan negara dengan mendapatkan sokongan rakyat terhadap Kerajaan semasa;

  • Mendorong dan memimpin pendapat rakyat (leading public opinions) terhadap Kerajaan melalui pendekatan komunikasi bersepadu;

  • Menjadi perantara hubungan timbal balik (reciprocity) di antara Kerajaan dengan rakyat Malaysia dalam dan luar negara;

  • Meningkatkan perpaduan serta keharmonian rakyat berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara; dan

  • Memastikan kelangsungan pemerintahan Kerajaan Persekutuan dalam setiap Pilihan Raya Umum.

MOTO 

  • “Memimpin Pendapat Rakyat” (Leading Public Opinions).

 

 

TOP

Opsyen Kebolehcapaian

(Accessibility Options)
Warna Fon
Atau Pilih:
Saiz Fon
A- A A+

.