Paparan Lagu

There seems to be an error with the player !

1malaysiakkmm senyum webmail piagam atastalian data

 
MOBILE / WEB 2.0

yt rss fb-kp qrjasa

mobileview

 
Pautan Agensi KKMM
kkmmbernamartmfilem
finasipptarjpenskmm
 
Pautan Umum
mygov msc spa
pmspk KSN mampu
jpm upustaka
pemudah intan
Jumlah Pengunjung
Hari IniHari Ini225
Minggu IniMinggu Ini2150
Bulan IniBulan Ini6458
Jumlah TerkiniJumlah Terkini270583

1Malaysia tunjang transformasi

Oleh MOHD AYOP ABD RAZID

TRANSFORMASI merupakan agenda penting yang ingin dijayakan di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada empat tonggak perubahan utama yang diperkenalkan beliau iaitu Gagasan1 Ma laysia, Program Transformasi Kerajaan (GTP), Program Transformasi Ekonomi iaitu Model Baru Ekonomi (MBE) dan Rancangan Malaysia ke-10 (RMK-10). Keempat-empat tonggak perubahan itu bertujuan memastikan negara dapat mencapai hasrat Wawasan 2020, iaitu menjadikan Malaysia negara yang benar-benar maju menjelang 2020 mengikut acuan sendiri.

 Kemajuan yang dihasratkan itu merangkumi aspek ekonomi, politik, sosial, kerohanian dan kebudayaan. Untuk mencapai hasrat murni itu maka negara perlu lebih berdaya maju, berdaya saing, produktif, pragmatik dan dinamik. J usteru, inilah rasionalnya mengapa transformasi menjadi agenda penting pentadbiran Najib. Keempat-empat transformasi tersebut boleh dianalogikan sebagai sebuah rumah yang memiliki asas-asas utamanya iaitu bumbung (atap), tiang-tiang utama, lantai dan dinding.

 Bumbungnya adalah gagasan1 Ma la y s ia, dua tiang utamanya adalah Program Transformasi Kerajaan (PTK) dan Program Transformasi Ekonomi (PTE). PTE adalah merujuk kepada Model Baru Ekonomi (MBE). Manakala, lantainya a dalah RMK-10 dan RMK-11. Dasar-dasar keadilan sosial dan budaya pencapaian tinggi boleh diumpamakan tangga bagi sebuah rumah.

Rencana ini akan memfokus kepada Gagasan1 Ma la ys ia kerana ia adalah gagasan induk yang mendasari segala agenda perubahan negara. Gagasan

1Malaysia diperkenalkan sebaik sahaja Najib dilantik menjadi Perdana Menteri ke -6. Prinsip penting bagi gagasan ini ialah "Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan". Prinsip ini dijalin dan clijelmakan dalam struktur ekonomi, politik dan sosial masyarakat.

Matlamat akhirnya1 Ma la y s ia ialah perpaduan nasional yang berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan rakyat Malaysia. Ada tiga aspek teras bagi gagasan ini iaitu prinsip penerimaan, prinsip kenegaraan dan keadilan sosial. Prinsip kenegaraan adalah berasaskan Perlembagaan Negara dan Rukun Negara (ideologi negara). Teras-teras utama itu pula disokong oleh empat nilai murni iaitu kesederhanaan, rendah hati, berbudi bahasa dan hormat menghormati.

Untuk menjadikan masyarakat Malaysia lebih pro-aktif, progresif dan dinamik maka gagasan1 Ma la y s ia menggariskan lapan nilai aspirasi merangkumi budaya berprestasi tinggi, budaya ketepatan, budaya ilmu, budaya inovasi, integriti, ketabahan, kesetiaan dan kebijaksanaan.

GTP adalah penting kerana ia bertanggungjawab mendukung prinsip Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Justeru, ia penting bagi menjayakan gagasan1 Ma la y s ia yang memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum. Ia selari dengan apa yang disebutkan N ajib bahawa kita mengambil tindakan berdasarkan kehendak semua etnik dalam negara kita supaya tidak ada yang terpinggir dari arus pembangunan negara.

 Objektif GTP ialah mempertingkat sistem penyampaian sektor awam. Untuk memudahkan pencapaian objektif ini maka kerajaan memperkenalkan Bidang Keberhasilan Utama (KRA) merangkumi Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dan Bidang Keberhasilan Utama Kementerian (MKRA). Contoh MKRA ialah penyampaian yang cepat.

 Secara khususnya, PTK akan memberi fokus utama kepada ena m Bidang Keberhasilan Utama (NKRA) iaitu meluas akses pendidikan berkualiti, mengurangkan kadar jenayah, memerangi rasuah, meningkat taraf hidup rakyat berpendapatan rendah, memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman dan menambah baik pengangkutan awam .

 Untuk mengukur pencapaian NKRA itu maka Petunjuk Prestasi Utama (KPI) akan digunapakai bagi memantau KPI bagi semua menteri dan kemudiannya diikuti KPI bagi semua ketua-ketua jabatan. Rakyat turut diajak memberi maklum balas KPI tersebut melalui aktiviti 'Hari Terbuka' yang dianjurkan oleh Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU). Unit ini bertanggungjawab menggalakkan perubahan drastik sektor awam dan sektor swasta serta menyokong pelaksanaan rancangan kementerian.

 Transformasi dalam ekonomi yang dilaksanakan melalui MBE pula mempunyai matlamat untuk menjadikan negara ke arah negara berpendapatan tinggi dengan sasaran AS$15,000-20,000 per kapita pada tahun 2020. la menuntut seluruh lapisan dan golongan rakyat bertindak segera secara bersama untu k melakukan perubahan bagi meningkatkan kehidupan ynag berkualiti tinggi. Selari dengan gagasan 1Malaysia, MBE membuka ruang kepada semua etnik dan komuniti untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi negara supaya kekayaan negara dapat dinikmati bersama.

 Keterangkuman atau penyertaan menyeluruh dan bersama oleh semua kaum adalah penting bagi mengecilkan jurang ketidaksamaan pendapatan di kalangan kaum di negara ini. MBE turut memberi perhatian kepada menangani kemiskinan tanpa mengira kaum dengan mengutamakan atau menyasarkan bantuan kepada 40 peratus kumpulan berpendapatan rendah di negara ini.

 Pada hakikatnya,1 Ma la y s ia bukan satu pendekatan yang terpisah daripada dasar-dasar kerajaan sebelum ini. Ia adalah penerusan agenda dan kesinambungan wawasan utama pemimpin-pemimpin negara terdahulu. Perbezaannya ialah ia diterjemah dalam pelbagai pendekatan dan rupa bentuk. Justeru,1 Ma la y s ia dapat dianggap sebagai satu lagi formula yang diperkenalkan kerajaan untuk mencapai wawasan negara, khususnya bagi memastikan aspirasi negara mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.

Haluan

 1Malaysia menjadi kompas haluan ke arah matlamat itu ke arah kewujudan µBangsa Malaysia¶ yang diilhamkan Tun Dr Mahathir melalui Wawasan 2020. Apakah rupa Bangsa Malaysia yang mahu dib entuk melalui Wawasan 2020 itu? Tun Dr Mahathir (2003) menyebut konsep 'Bangsa Malaysia' sebagai "satu bangsa yang bersatu padu, mempunyai satu masa depan sama dan dikongsi bersama. Sejahtera dan bersatu padu di antara wilayah atau kumpulan etnik. Hidup da lam keadaan harmoni dan berkongsi dalam cara yang sebenar dan adil. Satu bangsa Malaysia yang kesetiaan, politik dan kebaktiaannya bertumpu kepada bangsa terbabit".

Elemen penting ke arah mencapai bentuk rupa Bangsa Malaysia seperti yang disebut oleh Tun Mahathir itu ialah Sikap "penerimaan" antara kaum untuk mencapai perpaduan yang utuh. Sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum penting kerana ia adalah kunci sesuatu kaum itu menerima keunikan kaum yang lain. Sikap ini penting diamalkan supaya masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni dan saling hormat-menghormati.

Keunikan kita selama ini ialah kita menerima kewujudan ciri pluralisme atau kepelbagaian budaya di negara ini.1Malaysia menghargai dan menghormati

identiti etnik setiap kaum dan meli hatnya sebagai satu aset atau kel ebihan yang patut dibanggakan. Justeru, dalarn gagasan 1Malaysia tidak wujud apa yang dinamakan dasar asimilasi budaya.Kita tidak melaksanakan konsep asimilasi seperti yang diamalkan di beberapa negara lain. Di beberapa negara, dasar asimilasi budaya telah melenyapkan identiti kaum-kaum etnik dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama.

 1Malaysia juga berbeza daripada konsep "Malaysian Malaysia" seperti yang diperjuangkan oleh pihak tertentu. Konsep "Malaysian Malaysia" memperjuangkan kesamarataan yang bercanggah dengan roh Perlembagaan Persekutuan dan semangat kontrak sosial seperti yang telah dipersetujui dan dim uafakatkan oleh pemimpin-pemimpin negara yang lalu.

 Hak dan kepentingan kaum Bumiputera termasuk di Sabah dan Sarawak akan tetap dipelihara seperti mana yang termaktub dalam fasal 153 Perlembagaan Persekutuan.1 Ma la y sia tidak sama sekali menyimpang daripad a roh Perlembagaan Persekutuan. Asas gagasan1 Ma la y sia adalah prinsip keadilan untuk semua kaum. Seluruh rakyat Malaysia akan terbela dan tiada mana -mana pihak akan dipinggirkan.

 Kesimpulannya,1 Ma la y s ia adalah gagasan yang mudah difahami. la bertujuan untuk mencipta kebersatuan atau perpaduan berlandaskan penerimaan inklusif melalui perasaan saling menghormati dan penerimaan. la dibangun berasaskan konsep perpaduan dalam kepelbagaian, keadilan sosial dan nilai moral. Walaupun 1Malaysia adalah untuk semua kaum, namun ia tetap terikat dengan Perlembagaan Persekutuan dan prinsip Rukun Negara.

- Mingguan Malaysia, Ahad 15/8/2010

 

 
:: Politik ::
(99) artikel ditemui ...

:: Penerangan Isu ::
(114) artikel ditemui ...

:: Ekonomi ::
(62) artikel ditemui ...

:: Luar Negara ::
(26) artikel ditemui ...

:: Isu Lapangan ::
(86) artikel ditemui ...

:: Wawancara/Ucapan ::
(29) artikel ditemui ...

:: Aktiviti JASA ::
(63) artikel ditemui ...

:: Minat/Hobi ::
(7) artikel ditemui ...

:: Agama ::
(12) artikel ditemui ...

:: Warisan ::
(8) artikel ditemui ...

:: Khidmat Pengurusan ::
(8) artikel ditemui ...

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian | Bantuan | Peta Laman | Hubungi Kami | Soalan Lazim
Tingkat 3 - 6, Blok D, Kompleks Pejabat Kerajaan, Bukit Perdana, Jalan Dato' Onn, 50610 Kuala Lumpur
Tel: 03-2698 7152, 03-2693 7502/7498/7469  Faks: 03-2694 4515  Emel: Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya
Hak Cipta Terpelihara Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA) © 2012